Test de evaluare a stilului managerial

Atenție: acest test a fost conceput de şi este proprietatea unică a SC Upway Consulting Grup SRL, copierea, redistribuirea sau utilizarea sa fără acordul nostru explicit fiind o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.

      Evaluarea întocmită de Upway Consulting Grup analizează stilul dumneavoastră managerial în relație cu echipa pe care o conduceți. Din acest punct de vedere, aceasta vă relevă probabilitatea ca la un anumit moment dat comportamentul dumneavoastră să se înscrie în unul din cele trei tipuri de conducere:

a) stil managerial autoritar

b) stil managerial de abdicare autoritară

c) stil managerial bazat pe coaching

      Rezultate testului constă în trei valori, câte una pentru fiecare stil managerial, acestea putând fi: scăzut, mediu sau ridicat, pentru fiecare dintre ele existând trei sub-niveluri: inferior, intermediar sau superior, stilul de conducere fiind practic o combinație a celor trei valori, importantă fiind valoarea dominantă (acest mod de analiză derivă din faptul că nimeni nu are un stil pur de management şi nici nu ar fi recomandat sa aibă, deoarece diverse situații necesită diverse abordări).


1. În ce măsură  considerați că sunt importante opiniile angajaților dvs. ?
Le ascult pe toate, dar aprofundez opiniile angajaților cu experiență
Iau în calcul preponderent opiniile pozitive
Iau în calcul şi analizez orice opinie
Iau în calcul orice opinie, atunci când se demonstrează că ea duce la un rezultat concret
Iau în calcul preponderent opiniile negative
   
2. Cum acționați atunci când la o problemă un angajat propune două soluții, ambele greşite ?
Îi arăt că cele două soluții sunt greşite şi îi ofer soluția corectă
Îi solicit să argumenteze cele două soluții pe care le-a propus
Îl las să acționeze cum doreşte, pentru a învăța din propriile greşeli
Îl rog să revizuiască / aprofundeze problema, fără a-i arăta în mod evident că cele doua soluții propuse de el sunt greşite
Îi arăt că cele două soluții sunt greşite şi îi las timp sa o găsească pe cea corectă
   
3. Câtă libertate de decizie considerați că trebuie să aibă un subaltern în ceea ce priveşte planul său de acțiune ?
Planul de acțiune este responsabilitatea managerului
Planul de acțiune este stabilit de manager, dar orice angajat are dreptul să aducă propriile comentarii
Fiecare angajat este responsabil pentru propriul plan de acțiune
Managerul stabileşte obiectivele, iar angajatul îşi alcătuieşte planul de acțiune
Planul de acțiune este supus aprobării managerului
   
4. Care dintre următoarele afirmații este cea mai apropiată de concepția dvs. despre suportul pe care managerul îl acordă angajatului ?
Cel mai bun suport este acordat prin traininguri specializate, efectuate de specialişti în domeniu
Suportul managerului trebuie să se concentreze asupra angajaților cu mai puțină experiență
Managerul trebuie să supravegheze în detaliu fiecare acțiune a angajatului
Managerul trebuie să ajute fiecare angajat pentru ca acesta să cunoască toate elementele tehnice ale activității
Intervențiile managerului trebuie să survină în special atunci când acest lucru este cerut de către angajat
   
5. Participați împreună cu angajatul dvs. la o acțiune ce durează 5 zile. La finalul primei zile observați mai multe greşeli comise de acesta. Cât de sincer este feedback-ul pe care i-l acordați ?
Îi spun direct ce si unde a greşit
Îi spun ce a greşit, dar mascat
Îi spun ce a greşit după ce acțiunea este complet finalizată
Îl las să descopere singur greşeala, eventual îi ofer câteva indicii
Atenuez impactul negativ al sincerității brute cu sublinierea câtorva elemente pozitive
   
6. Aveți în subordine 5 angajați care au un target săptămânal de vânzări. La sfârşitul unei săptămâni organizați o şedință cu toți cei 5 angajați şi observați următoarele rezultate:
angajatul 1 - 25%
angajatul 2 - 60%
angajatul 3 - 25%
angajatul 4 - 50%
angajatul 5 - 90%
total echipa - 50%
Care este cel mai probabil comportament pe care îl veți adopta ?
Echipa merită criticată pentru rezultate mult sub target
Angajații 1 si 3 trebuie atenționați sever pentru rezultate foarte slabe
Toata echipa este rugată să se mobilizeze mai bine pentru săptămâna următoare
Angajatul 5 este scos în evidență în mod pozitiv şi îi sunt analizate acțiunile
Angajaților 1 şi 3 li se solicită să întreprindă acțiuni similare angajatului nr. 5. Angajaților 2 şi 4 li se atrage atenția că au rezultate apropiate de cele alor angajaților 1 şi 3
   
7. În ce măsură  evaluați randamentul echipei dumneavoastră ?
Echipa lucrează la 100% din potențial
Echipa mea se poate descurca foarte bine şi fără suportul meu
Randamentul subalternilor mei scade atunci când nu sunt lângă ei
Fiecare dintre subordonații mei are un potențial mai mare
Echipa rezolvă sarcinile care îi sunt alocate
   
8. În ce procent din timpul dvs. este nevoie să vă implicați activ în problemele cotidiene, cot la cot cu subalternii dvs. ?
< 25%
25% - 40%
40% - 55%
55% - 75%
> 75%
   
9. Care considerați că sunt factorii care vă împiedică să obțineți rezultatele profesionale dorite ? (răspuns multiplu, minim 0, maxim toate variantele)
criza economică
birocrația din cadrul companiei mele
nivelul redus de pregătire a echipei pe care o conduc
concurența foarte puternică
legislația
pesimismul clienților
prețurile prea mari pe care le practică firma pe care o reprezint
concurența neloială
compania pe care o reprezint nu are un renume în piață
dispute între departamente în cadrul companiei pe care o reprezint
alți factori
   
  Opțional, emailul dvs.:
(Nu îl vom face public nimănui, fiind folosit doar pentru corespondența dintre dumneavoastră şi Upway Consulting Grup)
 
   

Aici: test gratuit de evaluare a stilului de management. Tu ce fel de manager esti ?