Model Certificat curs Manager Proiect
Autorizatie curs Manager Proiect
Cursuri acreditate ANC/CNFPA
Cursuri coaching
Calendar cursuri în Bucureşti
21.09 - 22.09.2019 Curs Formator ANC
19.10 - 20.10.2019 Curs Formator ANC
05.10 - 06.10.2019 Curs Manager Proiect ANC

Locaţia sălii de curs: Bucureşti, str. Alexandru Vlahuţă.
Mai multe detalii aici: contact

credit card

Curs MANAGER PROIECT

UPWAY Consulting Grup - Bucureşti
Tarif: 449 lei (nu se percepe TVA)
Înscriere

  Important: tariful este final ! (include materialul de curs, coffee break, examinare, eliberare diplomă, consiliere, etc.)

Evaluarea foştilor cursanţi (calificativ maxim: 5)
Conţinutul cursului (ca informaţie): peste aşteptări (4,33)
Prestaţia formatorilor: peste aşteptări (4,65)
Valoarea totală a cursului: peste aşteptări (4,54)
detaliile complete ale evaluării aici

 

 • Curs Manager Proiect acreditat ANC / CNFPA 1
 • Curs Manager Proiect acreditat ANC / CNFPA 1
 • Curs Manager Proiect acreditat ANC / CNFPA 2
 • Curs Manager Proiect acreditat ANC / CNFPA 3
 • Curs Manager Proiect acreditat ANC / CNFPA 4
 • Curs Manager Proiect acreditat ANC / CNFPA 5
 • Curs Manager Proiect acreditat ANC / CNFPA 6
 • Curs Manager Proiect acreditat ANC / CNFPA 1
 • Curs Manager Proiect acreditat ANC / CNFPA 1
 • Curs Manager Proiect acreditat ANC / CNFPA 2
 • Curs Manager Proiect acreditat ANC / CNFPA 3
 • Curs Manager Proiect acreditat ANC / CNFPA 4
 • Curs Manager Proiect acreditat ANC / CNFPA 5
 • Curs Manager Proiect acreditat ANC / CNFPA 6

Sesiuni planificate pentru curs Manager Proiect:

Cursul se desfăşoară în weekend, pe durata a două zile; examenul are loc la data menţionată în tabel, după ora 17:00.
Perioadă curs Dată examen
05.10.2019 - 06.10.2019 05.11.2019
Orar curs:
Sâmbătă 09:00 - 18:00
Duminică 09:00 - 17:00
*** Important: la examen se poate participa în oricare din sesiunile de examinare planificate.
CERTIFICARE
Exemplu Certificat de Absolvire
 • certificat curs manager proiect
Acreditarea noastră
 • Autorizatie curs manager proiect

Noi facem această meserie zi de zi, în mediul real de business, atât în România, cât şi în străinătate.
Aici găsiți încă 4 motive pentru care să alegeți Upway Consulting Grup pentru acest curs.

Pentru a obține acreditarea ANC / CNFPA, cursanții trebuie să fie absolvenți de studii superioare

Standardul românesc

     Standardul românesc de Management de Proiect abordează acest domeniu prin prisma cronologiei, respectiv a celor 5 faze prin care trece un proiect:

Fazele Managementului de Proiect Management de Proiect: Incheierea Management de Proiect: Design-ul Management de Proiect: Planificarea Management de Proiect: Controlul Management de Proiect: Faza Pilot Management de Proiect: Implementarea Management de Proiect: Analiza

     Dar în graficul de mai sus sunt 7, nu 5 faze !?!?
     ... acest lucru se datorează faptului că în practica managementului de proiect lucrurile sunt ceva mai complicate decât în teorie. Ceea ce apare în plus sunt:

 1. Analiza

  Standardul românesc de management de proiect include unele acţiuni ale etapei de Analiză în faza de Design, dar acest lucru nu este corect deoarece Analiza este etapa în care se construieşte argumentaţia privind necesitatea proiectului. Din acest punct de vedere, Analiza se concentrează pe:

  • stabilirea necesităţii proiectului
  • existenţa urgenţei
  • raportul cost / beneficiu prezumat (şi abia aici începem să ne intersectăm cu faza de Desing)
 2. Faza Pilot

  Unele materiale o menţionează în cadrul fazei de Implementare. Alte materiale nu o menţionează deloc. Abordarea noastră este de a evidenţia separat această fază deoarece în practică

  • de multe ori Faza Pilot este folosită ca „proof of concept”, sau dovadă a viabilităţii celor stabilite până în acest moment;
  • unele proiecte eşuează pentru că în Faza Pilot nu sunt respectate regulile de selectare a bazei de testare;
  • din mai multe motive pe care le vom expune în cadrul cursului, Faza Pilot are un impact uriaş asupra întregului proiect (a fazei de Implementare, în special);

IMPORTANT: Acest curs respectă prevederile Standardului Ocupaţional pentru meseria de Manager de Proiect, dar este completat cu abordări utilizate în practica managementului de proiect internaţional, pentru a vă crea o viziune completă asupra domeniului.

Aspecte generale ale celor 5 Faze în managementul de proiect:

Design-ul
(Concepţia)

 • Stabilirea scopului proiectului
 • Identificarea / consolidarea soluţiei şi alegerea strategiei proiectului
 • Stabilirea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă
 • Estimarea acţiunilor şi a resurselor majore
 • Analiza fezabilităţii proiectului. Analiza SWOT.
 • Crearea echipei de proiect
 • Lansarea proiectului (kick-off meeting)

Planificarea

 • Planificarea acţiunilor proiectului
       Realizarea planului detaliat de acţiune. Detalierea acţiunilor în sarcini şi sub-sarcini. Stabilirea dependenţelor. Utilizarea diagramei Gantt şi a Work Breakdown Structure. Utilizarea Microsoft Project
 • Planificarea resurselor / a bugetului
       Alocarea resurselor materiale, financiare şi umane pe activităţi.
 • Planificarea managementului echipei de proiect
       Stabilirea structurii şi organizarea echipei de proiect. Stabilirea procedurilor de delegare. Stabilirea standardele de autoritate şi responsabilitate ale echipei de proiect (responsabilitate manager proiect).
 • Planificarea controlului proiectului
       Stabilirea şi implementarea unei scheme de monitorizare şi evaluare a progresului proiectului (responsabilitate manager proiect).
 • Planificarea comunicării
       Stabilirea unui flux informațional între membrii echipei de proiect, între aceștia şi restul organizației şi între aceștia şi ceilalți factori interesați (responsabilitate manager proiect).

Implementarea

 • Aplicarea elementelor stabilite în fazele anterioare
 • Aplicarea strategiei de comunicare
       Realizarea echilibrului între entitățile implicate în proiect: echipa de proiect – beneficiar – grupul țintă – sponsor – grupurile interesate. Raportarea progresului proiectului (responsabilitate manager proiect).

Controlul / Managementul

 • Managementul riscului
       Strategii pentru managementul riscului global. Modalitati de identificare a riscurilor. Utilizarea matricii riscurilor. Prioritizarea monitorizării prin prisma a 4 elemente caracteristice: resurse, rezultate, impact, drumul critic (responsabilitate manager proiect).
 • Managementul resurselor umane
       Modelul ECM: Aşteptări, Capabilităţi, Motivaţie. Repartizarea sarcinilor, monitorizarea şi controlul performanțelor echipei de proiect. Evaluarea performanțelor echipei de proiect şi asigurarea feedback-ului necesar. (responsabilitate manager proiect).
 • Managementul resurselor financiare
       Realizarea echilibrului între: buget – timp – calitate. Graficul utilităţii. (responsabilitate manager proiect).
 • Managementul timpului
 • Managementul calităţii
       Urmărirea şi analiza parametrilor tehnici ai proiectului: standarde calitative (responsabilitate manager proiect).
 • Monitorizarea parametrilor tehnici
       Urmărirea şi analiza parametrilor tehnici ai proiectului: indicatorii de performanţă (responsabilitate manager proiect).

Încheierea şi
evalurea

 • Stabilirea, urmărirea şi implementarea regulilor de siguranţă în muncă şi PSI pentru petrecerea de sărbătorire a succesului proiectului

… şi totuşi, Managerul de Proiect le face chiar pe toate ?

     Răspunsul ferm este NU. Managerul de proiect este responsabil pentru realizarea tuturor acestor elemente, dar nu el este cel ce le va realiza pe toate. Un manager de proiect de succes trebuie să delege, să coordoneze şi să conducă. Managerul de proiect participă activ, din punct de vedere tehnic, în special în fazele de Design şi Planificare. În rest,

99% din ceea ce face un manager de proiect este planificare, comunicare şi control.

     … sau cel puţin aşa ar trebui.

     De multe ori, în cadrul cursului ni s-a atras atenţia asupra faptului că „în teorie sună frumos, dar în practică nu se poate”.
     Răspunsul nostru este în ferm: ba da, se poate … de cele mai multe ori. Amintiţi-vă faptul că întregul nostru curs este bazat pe propria experienţă de implementare proiecte în mediul internaţional şi pentru clienţi cu cifre de afaceri de până la un miliard USD.
     Folosind cunoştinţele şi instrumentele tehnice dobândite în cadrul acestui curs, un (viitor) manager de proiect va dobândi abilitățile tehnice pentru a derula un proiect în mod profesionist. Bineînţeles, în unele cazuri este nevoie de mai mult de atât, este nevoie chiar de o nouă atitudine de project management, dar acest lucru nu se poate realiza decât în timp şi depinde de voinţa fiecărei persoane.

Standardul românesc vs Standardul internaţional

     Definiţie: atunci când spunem standardul internațional ne referim la cel stabilit de PMI (Project Management Institute), descris în detaliu în cadrul PMBOK® Guide.
Prin comparaţie, există două diferenţe majore între cele două standarde de project management:

 1. În primul rând, ceea ce este evident diferit este abordarea: în timp ce standardul românesc se bazează pe cronologia ciclului de viaţă al unui proiect, standardul PMI recunoaşte acest ciclu, dar este organizat în domenii de cunoaştere pe care un manager de proiect trebuie să le stăpânească. Acestea sunt:
  • Managementul lansării proiectului
  • Managementul scopului şi a obiectivelor
  • Managementul timpului
  • Managementul costurilor
  • Managementul calităţii proiectului
  • Managementul resurselor umane
  • Managementul comunicării
  • Managementul riscului
  • Managementul achiziţiilor
  Corelaţia dintre cele două arborări o puteţi găsi în acest tabel:

       Care dintre cele două abordări este cea corectă ? … cu siguranță fiecare dintre ele are avantajele şi dezavantajele ei, standardul românesc fiind mai propice managerilor de proiect începători, în timp ce abordarea PMI este mai degrabă convenabilă pentru managerii cu experienţă.

 2. A doua mare diferenţă este nivelul de detaliu, standardul PMI fiind mult mai complex decât cel românesc. Mai mult, standardul PMI foloseşte arborări mai pragmatice, în timp ce abordarea românească este preponderent teoretică, în dulcele nostru stil clasic.

Exemple de proiecte redactate de către cursanţii nostri:

IMPORTANT ! Proiectele prezentate mai jos au fost întocmite de către cursanţii Upway Consulting Grup în vederea susţinerii examenului pentru cursul de Manager Proiect şi utilizarea lor în orice alt scop decât acela de informare este strict condiţionată de acordul prealabil al cursantului şi al Upway Consulting Grup.
IMPORTANT ! Aceste proiecte au fost întocmite cu scop didactic, nu conţin date reale, iar orice asemănare cu o entitate (persoană fizică, juridică, instituţie, etc.) sau un proiect real este întâmplătoare.


Documente necesare pentru participarea la cursul de Manager Proiect:

 • copie carte de identitate
 • copie certificate de naştere – doar dacă pe cartea de identitate nu sunt specificate prenumele părinţilor
 • copie diplomă de licenţă / adeverinţă de absolvire a facultăţii cu examen de licenţă
 • copie certificate de căsătorie – dacă este cazul şi dacă sunt diferenţe de nume în cadrul documentelor prezentate

Ai citit blogul nostru ? ... Articole despre Management şi Project Management

Managementul riscurilor – actiuni in managementul de proiect

Managerul trebuie să adauge în colecția sa de acțiuni proactive și abilități specifice pentru managementul riscurilor.Orice proiect este supus riscurilor, iar managerul trebuie să înțeleagă acest lucru. În cazul în care riscurile nu sunt luate în seamă, sunt șanse foarte mari ca proiectele să eșueze. Tocmai de aceea, managerul va ... citeste aici restul articolului

Managementul riscurilor – actiuni in managementul de proiect

Managerul trebuie să adauge în colecția sa de acțiuni proactive și abilități specifice pentru managementul riscurilor.Orice proiect este supus riscurilor, iar managerul trebuie să înțeleagă acest lucru. În cazul în care riscurile nu sunt luate în seamă, sunt șanse foarte mari ca proiectele să eșueze. Tocmai de aceea, managerul va ... citeste aici restul articolului

Kaizen – abordarea japoneza a managementului

Kaizen este o filozofie japoneză care face referire la îmbunătățirea continua a diferitelor aspecte din viața de zi cu zi.Având la bază principii care au dat rezultate, această abordare a început să fie folosită și în mediul de afaceri. Kaizen presupune să respectați Gemba (locul de muncă) prin implementarea ... citeste aici restul articolului

Kaizen – abordarea japoneza a managementului

Kaizen este o filozofie japoneză care face referire la îmbunătățirea continua a diferitelor aspecte din viața de zi cu zi.Având la bază principii care au dat rezultate, această abordare a început să fie folosită și în mediul de afaceri. Kaizen presupune să respectați Gemba (locul de muncă) prin implementarea ... citeste aici restul articolului

Tehnici de comunicare eficientã – 30 de secunde sau mai puṭin

Atât formatorul, cât și managerul de proiect trebuie sã comunice eficient în orice situaṭie. De multe ori timpul va fi limitat și nu veti avea posibilitatea de a elabora mesaje complexe.Fie cã este vorba despre comunicarea scrisã sau vorbitã, mesajul de 30 de secunde este cel care vã asigurã ... citeste aici restul articolului

Dinamică organizațională – punct de interes pentru un manager?

Orice companie/firmă/departament dispune de o serie de relații interne, normate, care îi conferă coerență și îi asigură atingerea obiectivelor stabilite.Pe lângă setul de norme și proceduri care diferențiază o companie de alta, veți putea identifica o anumită dinamică organizațională. De multe ori acțiuni ca investigarea tipologiei anagajaților sau formarea echipelor ... citeste aici restul articolului

Managmentul schimbării – o rețetă de succes

Managementul schimbării poate fi, de multe ori, modalitatea prin care o organizație este sprijinită pentru a trece de la o stare actuală suboptimală la o stare dorită.Managementul schimbării trebuie privit ca un set de acțiuni orientate către fondul organizațional, acțiuni survenite în urma prezenței unor stimuli (interni sau externi ... citeste aici restul articolului

Management prin proiecte – strategia viitorului

Ȋn ultimii ani, mediul de afaceri este tot mai dinamic și totodată tot mai volatil. Micile afaceri luptă pentru supraviețuire, iar marii giganți încearcă să își păstreze “supremația”. Mai mult de o treime din noile afaceri pun lacătul pe ușă în mai puțin de un an, în timp ce aproximativ ... citeste aici restul articolului

Management prin proiecte – strategia viitorului

Ȋn ultimii ani, mediul de afaceri este tot mai dinamic și totodată tot mai volatil. Micile afaceri luptă pentru supraviețuire, iar marii giganți încearcă să își păstreze “supremația”. Mai mult de o treime din noile afaceri pun lacătul pe ușă în mai puțin de un an, în timp ce aproximativ ... citeste aici restul articolului

Manager Proiect – un personaj reactiv sau proactiv?

Ca manager de proiect trebuie să faci față, de multe ori, evenimentelor neplanificate. Modul în care reacționezi în aceste situații este decisiv pentru buna implementare a proiectului.Veți auzi în domeniul managementului termenul de ,,proactiv’’. O persoană proactivă este un individ care ia inițiativa și care este răspunzător de deciziile ... citeste aici restul articolului

Management de Proiect – cei șapte pași care asigură succesul

Strategia de Management de Proiect ține cont de abilitățile oamenilor implicați, de identificarea resurselor, dar și de viziunea managerului.Pe lângă plan trebuie să adăugăm managerul de proiect și viziunea acestuia, alături de calitățile sale de leader. Cel mai important este ca toți cei implicați în proiect să își dorească să ... citeste aici restul articolului

Conflictul ȋn managementul de proiect

Conflictul ȋn managementul de proiect: combustibilul progresului sau cheia eșecului?Ȋn orice organizaṭie conflictele sunt inevitabile, sunt o consecinṭă firească a muncii ȋn echipă și apar ca urmare a pluralismului opiniilor, așteptărilor și intereselor membrilor organizaṭiei.Managementul de poiect reunește oameni cu personalităṭi distincte, educaṭie, experienṭe, abilităṭi și nu ȋn ultimul rȃnd ... citeste aici restul articolului

Rolul managerul de proiect în formarea echipei

          În cadrul unui proiect, rolul managerului devine vizibil încă din primele zile. Fie că vorbim despre grupuri formale, sau informale, în momentul derulării unui proiect, managerul trebuie să știe să răspundă nevoilor componenților grupului, dar și obiectivului setat.          Prin grup formal înțelegem un grup format în baza structurilor ierarhice și normelor ... citeste aici restul articolului

Gestionarea relațiilor de muncă dintre angajați

Cum ar fi dacă …

 • … un membru al echipei este însărcinat cu întocmirea unui raport, pe baza activității celorlalți angajați, dar munca sa întârzie deoarece echipa nu consideră prioritar respectivul raport;
 • … un angajat din departamentul de vânzări a încheiat prea puține contracte pentru că nu a primit aprobările necesare din
... citeste aici restul articolului

Fidelizarea angajaților

Este posibil ca unii angajatori să îmi sară în cap, crezând că am înnebunit când vorbesc despre fidelizarea angajaților într-o perioadă în care șomajul este la cote atât de mari. Mai mult decât atât, de-alungul activității mele m-am întâlnit de multe ori cu angajatori care îmi spuneau “dacă nu îi ... citeste aici restul articolului