Model Certificat Curs Auditor Mediu
Autorizatie Curs Auditor Mediu
Cursuri acreditate ANC/CNFPA
Cursuri coaching
Calendar cursuri în Bucureşti
02.11 - 03.11.2019 Curs Formator ANC
26.10 - 27.10.2019 Curs Manager Proiect ANC

Locaţia sălii de curs: Bucureşti, str. Alexandru Vlahuţă.
Mai multe detalii aici: contact

credit card

Curs
Auditor Mediu

Cod COR 325703

UPWAY Consulting Grup - Bucureşti
Tarif: 700 lei (nu se percepe TVA)
Înscriere

  Important: tariful este final ! (include materialul de curs, coffee break, examinare, eliberare diplomă, consiliere, etc.s)
Curs Formator acreditat ANC / CNFPA 3

Sesiuni planificate pentru curs Auditor Mediu:

  Nu există sesiuni planificate în acest moment
CERTIFICARE
Exemplu Certificat de Absolvire
 • certificat curs Auditor Mediu
Acreditarea noastră
 • Autorizatie curs Auditor Mediu

Cine livrează cursul ...

     Cursul de Auditor Mediu este organizat de Upway Consulting Grup ȋn parteneriat cu AMG CERT SYSTEMS, organism autorizat de certificare a Sistemelor de management al mediului - conform standardului de referinta SR EN ISO 14001.
     De asemenea, lectorii respectă standardele internaţionale privind competenţa personalului care efectuează audit pentru sistemele de management (seria standardelor ISO-9000, ISO 14000, ISO/CEI 17021 şi a ISO 19011:2011).

Competenţe dobândite:

 • Perfecţionarea pregătirii profesionale
 • Comunicarea specifica activităţii de audit a unui sistem de management de mediu
 • Pregătirea activităţilor de audit
 • Planificarea activităţilor de audit
 • Întocmirea şi completarea documentelor de audit
 • Examinarea documentelor sistemului de management de mediu
 • Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit
 • Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului de management de mediu -
 • Întocmirea şi susţinerea raportului de audit
 • Conducerea auditului
 • Lucru în echipă

Pentru a obține acreditarea ANC / CNFPA în ocupaţia de Auditor Mediu, cursanții trebuie să fie absolvenți de studii superioare.

Documente necesare pentru participarea la cursul de Auditor Mediu :

 • copie carte de identitate
 • copie certificate de naştere – doar dacă pe cartea de identitate nu sunt specificate prenumele părinţilor
 • copie diplomă de licenţă / adeverinţă de absolvire a facultăţii cu examen de licenţă
 • copie certificate de căsătorie – dacă este cazul şi dacă sunt diferenţe de nume în cadrul documentelor prezentate