Model Certificat Curs Auditor calitate
Autorizatie Curs Auditor calitate
Cursuri acreditate ANC/CNFPA
Cursuri coaching
Calendar cursuri în Bucureşti
02.11 - 03.11.2019 Curs Formator ANC
26.10 - 27.10.2019 Curs Manager Proiect ANC

Locaţia sălii de curs: Bucureşti, str. Alexandru Vlahuţă.
Mai multe detalii aici: contact

credit card

Curs
Auditor în domeniul calităţii

Cod COR 214130

UPWAY Consulting Grup - Bucureşti
Tarif: 700 lei (nu se percepe TVA)
Înscriere

  Important: tariful este final ! (include materialul de curs, coffee break, examinare, eliberare diplomă, consiliere, etc.)
Curs Formator acreditat ANC / CNFPA 3

Sesiuni planificate pentru curs Auditor calitate:

  Nu există sesiuni planificate în acest moment
CERTIFICARE
Exemplu Certificat de Absolvire
 • certificat curs auditor calitate
Acreditarea noastră
 • Autorizatie curs auditor calitate

Cine livrează cursul ...

     Cursul de Auditor Mediu este organizat de Upway Consulting Grup ȋn parteneriat cu AMG CERT SYSTEMS, organism autorizat de certificare a Sistemelelor de management al calităţii - conform standardului de referinṭă SR EN ISO 9001.
     De asemenea, lectorii respectă standardele internaţionale privind competenţa personalului care efectuează audit pentru sistemele de management (seria standardelor ISO-9000, ISO 14000, ISO/CEI 17021 şi a ISO 19011:2011).

Competenţe dobândite:

 • Comunicarea specifică activităţii de audit
 • Munca ȋn echipa de audit
 • Analiza şi aprecierea conformităţii şi a eficacităţii sistemului calităţii implementat ȋn conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008
 • Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit
 • Conducerea auditului
 • Examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii implementat ȋn conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 şi ȋntocmirea raportului de examinare
 • Ȋntocmirea documentelor specifice activităţii de audit
 • Ȋntocmirea raportului de audit
 • Planificarea activităţii de audit  

Pentru a obține acreditarea ANC / CNFPA în ocupaţia de Auditor ȋn domeniul calităṭii, cursanții trebuie să fie absolvenți de studii superioare.

Documente necesare pentru participarea la cursul de Auditor ȋn domeniul calităṭii:

 • copie carte de identitate
 • copie certificate de naştere – doar dacă pe cartea de identitate nu sunt specificate prenumele părinţilor
 • copie diplomă de licenţă / adeverinţă de absolvire a facultăţii cu examen de licenţă
 • copie certificate de căsătorie – dacă este cazul şi dacă sunt diferenţe de nume în cadrul documentelor prezentate