Consultanță strategică şi pentru management
sisteme de management Sigla Upway Consulting Grup sisteme de management

Training pentru management

     Trainingul pentru management este o componentă esențială a ofertei noastre, deoarece impactul pe care conducerea unei firme îl are asupra afacerii este imens.
     Trainingul pentru management urmăreşte dezvoltarea următoarele competențe şi abilități:

  1. utilizarea unui sistem de management;

  2. consolidarea controlului;

  3. motivarea echipei sau a individului;

  4. îmbunătățirea metodelor de planificare şi revizuire;

  5. optimizare fluxului de rezolvare a problemelor;

     Trainingul pentru management poate fi oferit ca un serviciu separat sau, aşa cum noi recomandăm, ca element component al implementării unui sistem de management.
     Există două diferențe majore între cele două abordări:

  1. Trainingul pentru management, în afara unui sistem de management adecvat, oferă doar pregătirea teoretică şi practică a echipei de conducere, dar nu îi oferă acesteia şi instrumentele de control necesare;
  2. Derivând din punctul de mai sus, pe baza trainingului primit, fiecare manager va încerca să creeze şi să implementeze propriul sistem de management, fapt extrem de benefic dar care va priva afacerea de o abordare unitară.

     Aşa cum am menționat, trainingul pentru management este atât teoretic, cât şi practic, clienții beneficiari fiind asistați de către un consultant în propriul mediu de business, cu scopul garantării calității soluției oferite.